Truels Vallø bisgaard

Jeg arbejder på at leve i overensstemmelse med hvordan jeg mærker livet.

Jeg er født i 1967 og bor og arbejder på Tuse Næs uden for Holbæk. Jeg er uddannet dyreadfærdsterapeut fra Etologisk Institut.            Jeg er uddannet biologisk traumeterapeut fra Skolen for psykosomatik og har også efteruddannelse derfra.

Jeg har gået i individuel terapi og supervision siden 1989. Herudover har jeg deltaget i forskellige inspirationskurser af terapeutisk karakter.

Jeg er certificeret Tankefeltterapeut (Callahan technique).

Fra 2012-2018 uddannede jeg fire hold hesteassisterede terapeuter. I 2019 startede jeg sammen en kollega Skolen For Psykotraumatologi og Psykoterapi, SFPP, hvor vi uddanner psykoterapeuter. 

Mit arbejdsliv er således fordelt i mellem mit terapiarbejde udenfor hvor dyrene deltager, som leder af psykoterapeutuddannelsen og endelig med individuelle sessioner med klienter inden døre.

Jeg er gift med Susse som jeg har levet sammen med siden 1992 og har to børn som begge er flyttet hjemmefra.