Januar 2016

29.1.2016
I kan da ikke sige jeg spammer med de her nyhedsbreve… Sidst var vist i august. Der er gået så længe at en spurgte om hun var røget af listen – tak for det. det skubbede også lidt til at få skrevet et brev. Men der skal jo også helst være noget nyt…
Nyhedsbrev – den store nyhed er så at cirklen i en eller grad er sluttet. For ca 15 år siden åbnede min hjemmeside med rådgivning om hunde og heste. Siden har jeg også tilbudt terapi for mennesker.
I en periode har hundene været af hjemmesiden og jeg har ikke tilbudt rådgivning om hunde. Jeg har ind i mellem givet rådgivning når nogen har spurgt/hørt om at jeg kunne noget.
Sidst for ca et år siden forsvandt mit tilbud om rådgivning om heste og træning af heste. Nu er både rådgivning om heste og hunde tilbage.
Min forståelse og viden om mennesker og dyr hænger sammen og det føles derfor naturligt at tilbyde dét jeg kan til både dyr og mennesker.http://happyhorses.dk/raadgivning-hunde-og-heste.aspx

Jeg har som dyreadfærdsterapeut lært og kan meget om tilvænning og forstærkning – de elementer der bruges allermest når dyrene skal ind i vores verden, vores dagsorden. Jeg har ofte sagt at problemet med forstærkning – en indlæringspsykologisk teknik der øger hyppigheden af en adfærd – er at det virker. For i det faktum ligger den fare at vi mister øje for dyret, fordi vi kan opnå et eller andet resultat.
I dag er jeg optaget af, hvad det er der sker når dyrene møder vores verden, vores dagsorden. Vi er så ofte fascineret af dyrenes evne til nærvær (og glemmer måske at vi selv er dyr med den samme evne) og mange mærker en tiltrækning til denne evne, ja endog en længsel. Ofte er det præcis denne evne til nærvær som forsvinder for dyret i dets møde med os og vores dagsorden.

Menneskers omgang med dyr handler ofte om noget vi  vil. Vi har en dagsorden. Det betyder i en eller anden grad at samværet/relationen defineres ud fra vores dagsorden. Det betyder igen at dyret i en eller anden grad forlader sin egen dagsorden/måde at være i verden på. Afhængig af hvad vores dagsorden er, har dette forskellige konsekvenser.

Lad mig give et eksempel: En kunde kontakter mig fordi hans hund ikke vil gå ind i parken hvor de ellers plejer at gå. Den har haft nogle uheldige oplevelser. Han har prøvet at rose den når den gik lidt ind i parken, være bestemt autoritær (dét nogle vil kalde dominerende)-  intet virker. Et eksempel på at det var vigtigt for ejeren at hunden kunne komme ind i parken. Jeg foreslog ham at se hvor hunden ville hen.
Jeg foreslog ham også at henlede hundens opmærksomhed på hele verden når de nærmede sig parken. Vi mennesker har ofte den evne når en dagsorden presser sig på, at vi får tunnelsyn, man kunne sige at vores væren i verden bliver lineær, vi forlader en nærværende cirkulær væren. Dyrs (inklusive mennesker) naturlige væren er cirkulær. Men er presset fra indre eller ydre dagsorden for stor bliver vores væren mere og mere lineær og vores nærvær for hele verden mindre.
Pga parkens betydning forsvandt hundens cirkulære verden, ejeren kunne hjælpe den tilbage ved selv at forblive i den cirkulære væren. Virkelig se farverne på træerne, virkelig dufte mulden under hækken og vise hunden det. Hjælpe hunden tilbage i dens naturlige tilstand.

Hvad gemte sig i parken? Du kan lægge hvad du vil derind. Men noget defineret af mennesker…

Dybest set handler dyr-menneskedyr relationen ikke om hvad vi kan lære dyrene, men hvad de kan lære os. Om nærvær og kærlighed. Jeg har set med mine heste at jo mere jeg lod dem være i deres egen dagsorden, jo mere bød de ind i arbejdet med terapi og mennesker. De fortsætter med at forundre, begejstre og berøre mig med deres adfærd. Altid meningsfulde og oftest vidunderligt omsorgsfulde.

Jeg husker at en journalist i en diskussion for nogle år tilbage spurgte om jeg da mente at heste havde en fri vilje. Jeg svarede ikke. Men i dag er jeg ikke i tvivl; i den forstand vi selv har en fri vilje, har heste og andre dyr det også.

På uddannelsen til hesteassisteret terapeut gik hold 4 (!) i gang i oktober. Endnu en gang er det en glæde og et privilegium at skulle være sammen med nogen i 2 år – vi er kommet godt fra kaj.
Der er ansøgningsfrist til uddannelseshold 16-18 1. juni. De første ansøgninger er allerede kommet.

30. april afholder jeg åben temadag med Winnie Stubkjær Laursen. Hun har siden 1998 arbejdet i Danmark og udlandet med at udbrede De Kloge Dyrs følelser, tanker og behov. Hun samarbejder med dyrlæger, landsholdsrytter, terapeuter mv.
I 2014 udgav hun bogen “De Kloge Dyr – Om Følelser, Tanker, Adfærd & Behov”.
Winnie skriver bl.a. om dagen: Hvad driver dyrene til at gøre en indsats i interaktionen med mennesker, og er dyrenes tankegang som vi menneskers? Hvad er bag deres ydre? Er det instinkt, sanseevner, en højere bevidsthed, evnen til at læse vores tanker og behov, eller er det alene empati og ønsket om at støtte os, eller en tanke om flokforhold og sammenhold der driver dyrene? Eller hvad er det? Er det egoistiske grunde der driver dyrene, eller er det noget andet ? Mener dyrene egentligt at de har glæde af at medvirke i “vores projekter”, herunder terapi med mennesker ? Temadagen vil give unikke svar….
Jeg regner med at vi kan overtale Winnie til også at kommunikere med nogle af mine heste… 🙂

Program for dagen:
9.30: Morgenbrød
10: Winnie Stubkjær Laursen underviser
13: Frokost
14-17: Winnie underviser.
Pris for hele dagen inkl. ophold, mad, kaffe, te: 1.400,-
Tilmelding til mig. Endelig tilmelding ved indbetaling.
Der er plads til 12 deltagere.
Jeg glæder mig til en dag i et felt der slet ikke er mit og så alligevel…

Happyhorses, dogs and people med bløde muler, ører og øjne til Jer alle.

Truels

Ps Ønsker du ikke at modtage disse mails, så besvar venligst denne mail med nej tak.
pps Billedet er taget af Anna Maria Olsen -tak for det.
ppps Jeg kommer stadig ud og holder foredrag om heste og terapi, dyr og mennesker ganske gratis hvis du kan samle 25 tilhørere. Jeg skal blot have mine transport udgifter dækket.